Детски надбавки от Белгия - Allocations familiales

БЕЛГИЯ - ДЕТСКИ НАДБАВКИ

Детските надбавки в Белгия се наричат Kinderbijslag и ако нито вие, нито вашия работодател сте кандидатствали за тях, ние можем да направим това за вас. А ако вече сте кандидатствали, но срещате затруднения, можем а ви консултираме.Важно е да работите на трудов договор и да сте вписан в белгийската програма за социално подпомагане.

Who can get the Kinderbijslag?
Everybody who has Belgian employment contract and signed up for the Belgian program of social security.

Какви са изискванията за получаване на семейните помощи за деца?
Детето трябва да е жител на страна от Европейския съюз. За него може да се получават надбавки, до края на месец август на годината през която ще навърши 18 години. За деца на възраст между 18 и 25, също може да се получават детски надбавки, но те трябва да са студенти, да работят по-малко от 240 часа на тримесечие, и да печелят по-малко от 520,08 EUR на месец и редица други критерии.
Детето трябва да живее с вас по времето, когато работите в Белгия. Единственото изключение е, ако е извън Белгия, заради обучение, свързано с неговото образование в Белгия.

Колко време отнема процеса по получаването на детски надбавки?
по получаването на детски надбавки отнема приблизително от 4 до 6 месеца.

Какви документи са ви нужни, за да кандидатствате за детски надбавки?
  • Копие на акт за раждане на всичките ви деца на възраст под 25 години.
  • Копие на свидетелство за сключен граждански брак
  • Копие на документ, наречен Fiche
  • Копия на документите за самоличност и на двамата родители
  • Доказателство за месечната издръжка на детето/ децата
Какъв е размера на детските надбавки в Белгия за 2017 година?

1. дете

2. деца

3. деца

Стандартният размер е (месечно)

EUR 92

EUR 170

EUR 254


Колко години назад мога да кандидатствам за получаване на детски надбавки?
За получаване на детски надбавки можете да кандидатствате 5 години назад.

Каква е таксата за тази услуга?
199 EUR 

Цената не включва ДДС и банкови такси!