Детски надбавки от Австрия - Familienbeihilfe

Детски надбавки от Австрия


Сред услугите, които предлагаме е и подаването на декларация за получаване на детски надбавки. В случай, че клиентът иска сам да подаде такава декларация, ние предлагаме също така и консултации. Обезщетението за деца се отпуска на родителите за техните деца, независимо от това дали родителите работят и размера на доходите им. Така че, защо да не се възползвате от тази възможност?

Кой има право да получава детски надбавки от Австрия?

Всички граждани на Европейския съюз, Швейцария, Сърбия, Черна гора, Босна и Херцеговина, Алжир, Косово, Мароко, Тунис и Турция. Право на детски надбавки имат родителите, които живеят в Германия и техните деца (в това число осиновени, доведени или приемни), живеят в същото домакинство.

Каква сума може да получите?

2016-2017
месечно
2018
месечно
от раждането до третата година
111,80 EUR
от раждането до третата година
114 EUR 
след третеата година
119,60 EUR 
след третеата година 
121,90 EUR 
след десетата година
138,80 EUR 
след десетата година 
141,50 EUR 
след деветнадесетата година 
162 EUR 
след деветнадесетата година 
165,10 EUR 

Каква е максималната възраст на детето, за която имам право да кандидатствам?

Веднъж навършило 18 години, детски надбавки се изплащата смао при определени обстоятелства, например инвалидност, ако детето учи в университет до 24 години, или се обучава за работа.

Колко години назад мога да кандидатствам за получаване на детски надбавки?

За получаване на детски надбавки можете да кандидатствате 5 години назад.

Колко време отнема процеса по получаването на детски надбавки?

Процеса по получаването на детски надбавки отнема приблизително от 6 до 9 месеца.

Каква е таксата за тази услуга?

199 EUR

В цената не са включени ДДС и банковите такси!