Цени и плащания

Dendax Ви предоставя качествено данъчно възстановяване, без предварително заплащане. Можете да се възползвате от безплатно изчислениe на възстановимата сума чрез нашият онлайн калкулатор. Цената на услугата покрива всички разходи за обработка и подготовка на данъчната Ви декларация, подаването на документите до данъчните власти, проследяване на всеки случай и безплатна помощ.

Цените включват:


• Професионално изчисление на максималната възстановима сума
• Проучване на всички възможности за увеличаване на тази сума
• Подготовка на данъчната Ви молба, според изискванията на данъчните служби
• Професионална данъчна оценка
• Изпращане на иска за данъчно възстановяване до съответните власти
• Постоянен контакт с данъчните, за да се ускори процеса по обработка на Вашия случай
• Обслужване на клиенти на повече от 10 езика, чрез безплатни телефонни разговори, Facebook, Skype и online чат
• Online проследяващ акаунт
• Специална система за парични преводи и международни банкови трансфери

Цените са както следва:

Данъчно възстановяване от Австралия - 14% от възстановената сума.Като минималната такса е 95 AUD  

Възстановяване на пенсионни вноски от Австралия- 14%от възстановената сума. Като минималната такса е 95 AUD  

Данъчно възстановяване от Австрия- 14% от възстановената сума.Като минималната такса е  60 EUR 

Детски надбавки от Австрия  199 EUR 

Възстановяване на пенсионни вноски от Австрия 14% от възстановената сума. Като минималната такса е 60 EUR 

Данъчно възстановяване от Белгия- 14% от възстановената сума. Като минималната такса е 60 EUR

Детски надбавки от Белгия 199 EUR 

Данъчно възстановяване от Великобритания - 10% от възстановената сума. Като минималната такса е 89 GBP

Възстановяване на удръжките от приходите на моряци плаващи под флага на Великобритания 10% от възстановената сума. Като минималната такса е 89 GBP

Данъчно възстановяване от Германия - 14% от възстановената сума. Като минималната такса е 59 EUR 

Детски надбавки от Германия- 199 EUR 

Възстановяване на пенсионни вноски от Германия 14%от възстановената сума. Като минималната такса е 59 EUR 

Данъчно възстановяване от Естония - 22% от възстановената сума. Като минималната такса е 99 EUR 

Данъчно възстановяване от Ирландия - 10% от възстановената сума. Като минималната такса е 99 EUR 

Детски надбавки от Исландия - 22% от възстановената сума. Като минималната такса е 99 EUR

Данъчно възстановяване от Испания - 22%от възстановената сума. Като минималната такса е 99 EUR 

Данъчно възстановяване от Италия -22% от възстановената сума.  Като минималната такса е 99 EUR 

Детски надбавки от Италия - 22%от възстановената сума.  Като минималната такса е 99 EUR

Данъчно възстановяване от Канада - 14% от възстановената сума. Като минималната такса е 89 CAD 

Данъчно възстановяване от Люксембург - 0% от възстановената сума. Като минималната такса е 59 EUR 


Данъчно възстановяване от Малта - 22% от възстановената сума. Като минималната такса е 99 EUR 

Данъчно възстановяване от Нова Зеландия - 14% от възстановената сума. Като минималната такса е 99 NZD 

Данъчно възстановяване от Норвегия - 99 EUR

Данъчно възстановяване от Полша -22% от възстановената сума. Като минималната такса е 399 PLN

За данъчно възстановяване от САЩ - Federal tax return 9.99 USD | State tax return 14.99 USD  

Данъчно възстановяване от Словакия - 22% от възстановената сума. Като минималната такса е 99 EUR 

Данъчно възстановяване от Холандия - 14% от възстановената сума.  Като минималната такса е 59 EUR 

Детски надбавки от Холандия - 14% от възстановената сума.  Като минималната такса е 59 EUR  

Данъчно възстановяване от Чехия - 22% от възстановената сума. Като минималната такса е  2499 CZK 


(Всички цени са без ДДС и банкови такси)

Допълнителни услуги:
Възстановяване на липсващ платежен документ – 25-30 EUR за един документ
Tax Office Help услуга – 25-50EUR