NAŠI PARTNERI

Dendaxovipartneri su firme sa šest kontinenata. Dendax je izvrstan partner mnogihagencija za posao i putovanja, kompanija za ljudske resurse, organizacija zazapošljavanje, sponzora za vize te savjetnika, ne vladinih organizacija,sveučilišta, banaka te mnogih drugih. 

Mikonstantno širimo našu mrežu partnera te bismo bili jako zadovoljni surađivatis novim kompanijama diljem svijeta!