UJEDINJENO KRALJEVSTVO - POVRAT POREZAUJEDINJENO KRALJEVSTVO - POVRAT POREZA

Poreski sustav u Engleskoj traži plaćanjeporeza unaprijed od svake osobe koja ostvaruje prihode u UjedinjenomKraljevstvu te nakon što je posao završen ili na kraju poreske godine, možetese prijaviti za povrat poreza. U UK moguće je prijaviti se za povrat do 4godine unazad od tekuće poreske godine. Ako poreske ustanove obrađuju zaostaleporeze, moguće su kazne za kasne prijave te obračun kamata na dobiveni iznos. 

Vaš poslodavac može skinuti sljedeće poreze 

  • Porez na dohodak, od 20 do 45% 
  • iPorez Nacionalnog Osiguranja u vrijednosti od 12% 

Kako većina stranih radnikaradi u UK samo dio poreske godine, dobivaju okvirni povrat od otprilike 1108GBP!!! 

Nije moguće ostvariti povrat zdravstvenog i socijalnog poreza. U druguruku, trajanje radnog perioda u UK se računa za ostvarivanje vaše penzije. 

  • Tokomvašeg boravka u Ujedinjenom Kraljevstvu potrebno je da:  Prijava u Home Office(ako ste rezident države van EU) 
  • Prijavite se za Broj Nacionalnog Osiguranja 

Što je obrazac P45?

Obrazac P45je obrazac koji primate od vašeg poslodavca kada prestanete raditi. Mogao bivam biti potreban za sljedeće: 

  • zahtjev za povrata poreza tijekomnezaposlenosti 
  • Zahtjev za socijalne olakšice 
  • Kako biste ga dali novomeposlodavcu da biste izbjegli plaćanje hitnog poreza 

Što je obrazac P60? 

Obrazac P60 je izdan radniku od poslodavca te potvrđuje detalje radnikovogprihoda, poreza te PRSI doprinosa tokom poreske godine. Obrazac mora biti izdansvim zaposlenicima na kraju poreske godine / prije 1. Juna nakon kraja poreskegodine. do sada, obrazac P60 može biti predan upapirnatom ili elektroničkom obliku. 

Što je National Insurance Number? 

National Insurance Number identificira poreskog obveznika, NI broj može sepronaći na zaglavlju oba obrasca, P45 i P60.
 

Što je National Insurance(Nacionalno osiguranje)? 

To je penzijsko osiguranje. Zadržave članice EU nije moguć povrat. 

Koliko godina se možete prijaviti?

Možemo prijaviti 4 godine.

Koliko dugo traje proces povrata?

Vreme obrade zavisi od zahteva i to može biti drugačije. Generalno, vrijeme obrade je oko 12-14 sedmica.