IRSKA - POVRAT POREZA

IRSKA - POVRAT POREZA 

Ako ste zaposlenik, uobičajeno je da plaćate porez sa PAYE (Pay As You Earn – plaćaj kako zaradiš). Svaki put kad je uplaćena plaća, vaš poslodavac skine porez na dohodak (IT), socijalno osiguranje (PRSI) i univerzalnu socijalnu naknadu (USC). Ove se sume plaćaju direktno poreskoj upravi. 

Suma irskog poreza koji plaćate ovisi o: 

 • Vašem prebivališnom status 
 • Izvoru vašeg dohotka 
 • Gdje izvršavate vaše obveze ili vašu trgovinu, profesiju ili zaposlenje 

Koji porezi mogu biti skinuti s vašeg prihoda?

 • Porez na dohodak – stope variraju od 20 do 40% vašeg dohotka 
 • USC (univerzalna socijalna naknada) . Ako je vaš totalni dohodak u 2017. godini 13.000€ ili manje, ne plaćate USC. Ako je dohodak viši od 13.000€, plaćate USC na vaš puni dohodak i stopa poreza varira od 0.5 do 8 % (stope poreza koje vrijede za poresku godinu 2017.) 
 • PRSI (socijalno osiguranje) – dobrovoljno osiguranje 

Kako da znate jeste li smatrani osobom s trajnim prebivalištem za svrhe obračuna poreza? 

Smatra se da imate stalno prebivalište u Irskoj za svrhe obračuna poreza, ako ste boravili u Irskoj tijekom 
 • 183 dana ili više tokom poreske godine 
ili 
 • 280 dana ili više tokom poreske godine zajedno sa prethodnom poreskom godinom, s minimumom od 30 dana u svakoj godini. 

Za ove “testove” dan znači bilo koji dio bilo kojega dana. 

Na koje tipove dohotka se plaća porez na dohodak?

Ako ste poreski obveznik s prebivalištem u Irskoj za poresku godinu, plaćate irski porez na vaše dohotke diljem svijeta i na sav ostvareni prihod tijekom godine u pitanju. Svjetski prihod je totalni prihod koji ste zaradili bilo gdje u svijetu tokom poreske godine. 

Poreski krediti 

Svaki poreski obveznik može dobiti snižene poreske stope kreditima ili pozajmicama. 

Mogu li ja zatražiti poreski kredit? 

Državljani članica EU ili državljani 
 • Ako je najmanje 75% vašeg svjetskog prihoda oporezivo u Irskoj, dobivate pune poreske kredite na kumulativnoj osnovici 
 • Ako je manje od 75% vašeg svjetskog prihoda oporezivo u Irskoj, mogli biste dobiti dio poreskog kredita
 
Državljani zemlje koja ima dogovor o porezu s Irskom 
 • Ako je vaš jedini izvor prihoda irski, dobit će te pune poreske kredite na kumulativnoj osnovici
 • Ostale osobe bez prebivališta 

Sve ostale osobe bez prebivališta ne dobivaju nikakve poreske kredite

Tokom vašeg boravka u Irskoj morate: 

 • Prijaviti se za Lični Javni Broj (PPS) u Odjelu za Socijalnu i porodičnu brigu, koji vas identificiraju kao poreskog obveznika 
 • Obavijestiti vašeg poslodavca o vašeg PPS broju kada ga dobijete 

Koji su dokumenti potrebni za popunjavanje prijave za povrat poreza? 

 • Form P46 – ovaj dokument dobivate od vašeg poslodavca kada završite s radom tijekom poreske godine 
 • Form P60 – dokument uvjerava o svim prihodima u godini, porezu i USC skinutom s vaših primanja. Ovaj dokument uvijek dobivate krajem poreske godine.